Tukuyin Ang Uri Ng Paghahambing Na Inilalahad Sa Bawat Pangungusap. Tukuyin Ang Uri Ng Pag…

Tukuyin ang uri ng paghahambing na inilalahad sa bawat pangungusap. Tukuyin ang uri ng paghahambing na inilalahad sa bawat pangungusap. Isulat ang M kung paghahambing na magkatulad. Kung di-magkatulad ang paghahambing, isulat ang L kung palamang. at S naman kung pasahol.

1. Di-gasinong nakatatakot ang Bakunawa kung ikukumpara sa Dragon.

2. Higit na kilala ang Dragon kaysa sa Bakunawa.

3. Parehong malikhain ang kathang isip na mga nilalang na ito.

4. Mas kapani-paniwala ang pagkakaroon ng dragon kaysa sa pagkakaroon ng Bakunawa.

5. Di-hamak na maganda ang kuwento ng Bakunawa kaysa sa ibang maiikling babasahin sa

kasalukuyan.

6. Magkasinghaba siguro ang serpyente at Bukanawa.

7. Di-hamak na mas mabilis ang Bukanawa kaysa sa serpyente.

8. Lalong umunlad ang kultura natin sa tulong ng mga teknolohiya.

9. Mula sa aking napanood, di-lubhang nakatatakot ang Bakunawa kung ikukumpara sa serpyenteng may pitong ulo sa Ibong Adarna.

10. Para sa akin, magkatulad na pagmamahal sa bayan ang kinakailangan upang mapalaganap ang ating wika at panitikan.​

Answer:

1.S

2.L

3.S

4.M

5.S

6.M

7.M

8.S

9.L

10.M

Explanation:

Correct me if I’m wrong hope it’s help

See also  Halimbawa Ng Abstrak Please​