Tula Tungkoll Sa Kahulugan At Konsepto Ng Ekonomiks​

Tula tungkoll sa kahulugan at konsepto ng ekonomiks​

Answer:

Magandang araw, kaibigan

Ngayo’y ating matutunghayan

‘sang maikling pagpapalitan

ng kuro kuro’t kaalaman

Ekonomiks ang ating paksa

Dahil yama’y di laksa laksa

Produkto’t serbisyo’s ginawa

Tamang pagbahagi sa madla

Ang ganda ng ekonomiya

Hindi lamang nagpapakita

Na ating bansa’y asensado

Numero uno sa negosyo

Atin ding napag-aaralan

ang mga pangangailangan

Tamang desisyo’t karunungan

Ang kakapusa’y maiwasan

Ito’y dapat maintindihan

Upang yama’y maalagaan

Ito ay susi sa pag-unlad

Isang sawing-palad, matulad

See also  Gumawa Ng Poster O Tula Tungkol Sa Kahulugan At Kahalagahan Ng Ekonomiks