V F с │▬▬▬▬▬▬ Directions: Encircle Ten (10) Words Related To The Pr…

V F с │▬▬▬▬▬▬ Directions: Encircle Ten (10) Words Related To The Pr…

V F с │▬▬▬▬▬▬ Directions: Encircle ten (10) words related to the principles of composition and organization in theater arts in the following box of jumbled letters. variation plot H A AKMPM Р U balance Y AX ++ Y -O OCUS ODSIB -YVE AY GSPNHEIRT -▬▬▬▬▬▬▬▬▬ OMMAHY COA PLOTNE EMU MGIYB HOVAN L HOE B D D A D PAKUO harmony А focus R Q А R A А A proportion Y M A S B A selectivity H WVI EE R A O A А R 37 M L ulo P B alo-zoO N F L TESO dynamism movement – J A Y U Y Р UPTDI ZTRTPYOT -|-|A N N T U T I XIA H А K А А с contrast ACIFDIAAO– OTBUNK ZTRA D G J E F I> O C T H C S olc I R SKT N Y O А к J A SARINOU> 77 T C T V V F с │▬▬▬▬▬▬ Directions : Encircle ten ( 10 ) words related to the principles of composition and organization in theater arts in the following box of jumbled letters . variation plot H A AKMPM Р U balance Y AX ++ Y -O OCUS ODSIB -YVE AY GSPNHEIRT -▬▬▬▬▬▬▬▬▬ OMMAHY COA PLOTNE EMU MGIYB HOVAN L HOE B D D A D PAKUO harmony А focus R Q А R A А A proportion Y M A S B A selectivity H WVI EE R A O A А R 37 M L ulo P B alo – zoO N F L TESO dynamism movement – J A Y U Y Р UPTDI ZTRTPYOT – | – | A N N T U T I XIA H А K А А с contrast ACIFDIAAO- OTBUNK ZTRA D G J E F I > O C T H C S olc I R SKT N Y O А к J A SARINOU > 77 T C T V​

Answer:

Hope it helps 🙂

Answer:

up down

up down

ok hope it’s help

See also  Bawat Bansa Ay May Kanya Kanyang Paraan Ng Paghahabi Ibigay Ang Hinihingi Ng...