Wala Nito Sa Pilipinas Sapagkat Malayo Ito Sa Hilaga At Timog Polo Kung Saan Napakala…

wala nito sa pilipinas sapagkat malayo ito sa hilaga at timog polo kung saan napakalamig dahil hindi derectang sinisikitan ng araw

Answer:

North Pole & South Pole

Explanation:

•The North Pole, also known as the Geographic North Pole or Terrestrial North Pole, is the point in the Northern Hemisphere where the Earth’s axis of rotation meets its surface. It is called the True North Pole to distinguish from the Magnetic North Pole.

•The South Pole, also known as the Geographic South Pole or Terrestrial South Pole, is one of the two points where Earth’s axis of rotation intersects its surface. It is the southernmost point on the surface of Earth and lies on the opposite side of Earth from the North Pole.

PA BRAINLIEST PO ISANG BRAINLIEST NALANG NEED KO:)

See also  Ano Ang Pinakamahalaga Natutunan Ng Mga Greek Mula Sa Mga Ph...