Why Is The Use Of Loose Ice Is Not Recommended In Packing Sampl…

Why is the use of loose ice is not recommended in packing samples?
pa sagot plss​

Answer:

a special low-pressure chamber. It is then held at or below freezing temperature

Explanation:

pa brainliest ako

See also  Gawain Sa Pagkatuto Bilang 2:magtala Ng Mga Bagay O Kagamitan Na Gawa Sa Sumusunod...